Omfangsdræn

Et omfangsdræn er en rigtig god løsning hvis du oplever fugt i fundamentet, soklen eller dine kældervægge.

Et omfangsdræn leder vandet væk fra husets fundament, så der ikke trænger fugt ind som på sigt kan give råd og skimmelsvamp inde i huset eller vand i kælderen. Kommer der først råd og skimmelsvamp i din bolig, medfører dette et dårligt indeklima, og det kan have sundhedsskadelige konsekvenser for dig og din familie. Dette kan også resultere i at du pludselig står med et ubeboligt hus som skal restaureres eller nedrives, hvilket er meget bekosteligt.

Prisen på etablering af omfangsdræn afhænger både af hvor dyb din kælder er, jordbundsforhold og hvor dit kloaksystem ligger i forhold til huset.

Et omfangsdræn skal udføres af din autoriserede kloakmester.

Har du spørgsmål til installation af omfangsdræn er du velkommen til at ringe til KBHKLOAK og høre nærmere, samt få et uforpligtende tilbud på tlf. 50257320

Send os en kontaktformular og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

12 + 5 =